8 mar 2009

Czy piękno zbawi świat?

Dzień Kobiet obchodzony 8 marca jest dobrą okazją, by poszukać odpowiedzi na pytanie – zainspirowane powieścią Dostojewskiego „Idiota” – czy piękno może zbawić świat. Krótko przypomnę kilka głównych wątków powieści. Książe Myszkin jest tytułowym „Idiotą”. W rozwoju akcji okazuje się, że Dostojewski stosuje swoistą ironię. Największymi „idiotami”, są wszyscy otaczający księcia Myszkina, którzy nie potrafią zrozumieć jego prostego podejścia do życia oraz zdolności do rozpoznawania ludzkich zachowań. W konfrontacji ze światem upadłych wartości moralnych autor przedstawił idealnego człowieka. Myszkin pomimo cielesnej ułomności (epilepsja) promieniuje wewnętrznym pięknem, widocznym w jego mądrych słowach i szlachetnych czynach. Nie ucieka przed wrogo nastawionym Rogożynem, który nie pała do niego sympatią. Trwa przy nim i pociesza go w największym cierpieniu podobnie jak Chrystus. Mimo to Myszkin napotyka trudności w przebaczeniu Rogożynowi, który zabił Nastazję. Nasuwa się wniosek, że człowiek jest piękny, gdy potrafi przebaczyć i gdy „zło dobrem zwycięża”. Oczywiście to nie piękno idealnego człowieka zbawia świat, ale piękno Chrystusa, który z miłości do człowieka pozbawia się piękna i umiera na krzyżu, „jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa” (Iz 53,3). Właśnie to piękno zbawiło świat i wciąż go odnawia.
Ewangeliczny opis przemienienia na górze Tabor ukazuje jeszcze jeden ważny element piękna. Najpiękniejszy człowiek to ten, na którego obliczu widać Chrystusa. Stąd śmiało można powiedzieć, że najpiękniejszą kobietą świata jest Maryja, która zawsze była wpatrzona w Syna Bożego.
Czy Chrystus przemienił się na górze Tabor, by zachwycić swoim pięknem apostołów i przygotować ich na zgorszenie krzyża? A może przemienił się i nie przestaje się przemieniać w Eucharystii, by każdy człowiek zobaczył jak jest piękny w oczach Boga nawet wtedy, gdy cierpi przygnieciony krzyżem?
Piękno kobiecej twarzy najbardziej pociąga wtedy, gdy każdy jej szczegół ukazuje piękno oblicza Chrystusa. Wszystkim Kobietom, które tu zaglądają, w dniu ich święta, życzę, by wpatrzone w Jezusa Oblubieńca jaśniały Jego pięknem. Tylko takie piękno przemienia świat i sprawia, że góra Tabor jest wszędzie tam, gdzie pojawia się kobieta niosąca i rodząca Chrystusa, na wzór Maryi.

Brak komentarzy: