31 maj 2009

Veni, Sancte Spiritus!

Przyjdź Duchu Święty!
Napełnij Twój Kościół Miłością Boga Ojca
Zachwyć pięknem Jezusa
Natchnij mądrością rozumienia Ewangelii i odwagą do jej wypełniania
Pozwól widzieć nie tylko to kim jestem, ale kim mogę się stać dzięki Twojej łasce
Przemień serce kamienne w serce z ciała, by było całkowicie oddane Bogu i ludziom

Przyjdź Duchu Święty!
Bo kiedy Ciebie nie ma,
Modlitwa jest monotonnym powtarzaniem słów
Liturgia pozostaje nudnym spektaklem
Kościół jest martwą budowlą
Drugi człowiek zaczyna być ciężarem
Cierpienie rodzi bunt i rozpacz
Miłość traci zdolność do ofiary i służby
Życie staje się bezsensownym czekaniem na śmierć

Przyjdź Duchu Święty!
Bo dzięki Tobie,
Modlitwa jest rozmową z Przyjacielem
Liturgia jest doświadczeniem Paschy
Kościół jest żywą wspólnotą braci i sióstr
Drugi człowiek staje się bliźnim, z którym można się zabliźnić
Cierpienie prowadzi do nawrócenia i zbawienia
Miłość ma moc do ciągłego tracenia siebie
Życie jest pięknym darem i nieustanną tęsknotą za Bogiem

Przyjdź Duchu Święty!
I nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie!

Brak komentarzy: