19 cze 2008

Abba... (Mt 6,7-15)

Co czuje Bóg Ojciec, kiedy widzi jak z dziecięcą ufnością

modlimy się do niego Abba?

Na pewno raduje się Jego ojcowskie serce i w Duchu Świętym daje nam pełną miłości odpowiedź:

„Moje dziecko, które żyjesz na ziemi, «ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy» (Łk 15,31)… uświęcaj imię Mojego «Syna» w tobie, aby nikt cię nie oskarżył, że jesteś biednym sierotą, zostawionym na pastwę losu…(Lm 5,3; Jer 49,11; Rz 8,14; Gal 3,26; 2Kor 6,18)

Przyjmij Jezusa jako jedynego Zbawiciela i Pana, a Moje królestwo zamieszka w twoim sercu (Rz 10,9)… Stawaj się coraz bardziej wolnym, będąc posłuszny Mojej woli (Dz 22,14; Hbr 10,7)… Spożywaj Ciało Chrystusa w Eucharystii byś umiał być chlebem dla braci

Przebaczaj sobie i bliźnim, tak jak Ja, odpuszczam ci wszystkie grzechy przy każdej spowiedzi… I «nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (Rz 12,21)”

….

„W owym dniu patrzeć będzie człowiek na swego Stwórcę i jego oczy się zwrócą ku Świętemu Izraela” (Iz 17,7)… „Będą patrzeć na Tego, którego przebili” (Za 12,10; J 19,37)

Ojcze, dziękuję za przybrane synostwo, bo kiedy patrzę na ukrzyżowanego Jezusa widzę Ciebie (J 14,9), doświadczam Twojej miłości, Twój Duch modli się we mnie (Rz 8,26) i coraz bardziej czuję się synem…

Ojcze, przepraszam za te wszystkie momenty, gdy inni patrząc na mnie… nie widzą Ciebie, nie słyszą Twego Słowa… i zaczynają wątpić w Twoją ojcowską miłość…

„Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46)

1 komentarz:

PRZEMEK pisze...

Nawet Jezus powiedział: nikt nie może przyjść do mnie jeśli nie pociągnie go mój Ojciec....Prawdziwie wolna miłość zakorzeniona jest w miłości Ojca. Ona sprawia, że nie próbujemy mieć drugiego człowieka na własność, wiedząc, że należy on do Ojca a w Jego ramionach nic mu nie grozi.Jesteśmy Jego własnością. Dla siebie nawzajem pozostaniemy tajemnicą... tajemnicą Jego Miłosnej Obecności.